Công nghiệp Thông tin

Không khí Đi khệnh khạng lỗi kiểm tra

2019-09-10
Air Strut là một phụ kiện dễ vỡ trong quá trình sử dụng xe. Việc rò rỉ dầu của giảm xóc và hư hỏng của cao su sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của xe và tuổi thọ của các bộ phận khác. Do đó, chúng ta nên giữ Air Strut trong tình trạng hoạt động tốt.

Air Strut có thể được kiểm tra theo các cách sau:
1. Làm cho xe dừng lại sau khi lái xe 10km trên đường với điều kiện đường xấu và chạm vào vỏ giảm xóc bằng tay. Nếu nó không đủ nóng, bên trong bộ giảm xóc không có lực cản và bộ giảm xóc không hoạt động. Nếu vỏ nóng, thiếu dầu bên trong giảm xóc. Trong cả hai trường hợp, Air Strut mới nên được thay thế ngay lập tức.
2. Nhấn chắc chắn và phát hành nó. Nếu xe có 2 hoặc 3 lần nhảy, Air Strut hoạt động tốt.
3. Khi xe đang lái chậm và phanh gấp, nếu độ rung của xe nghiêm trọng, điều đó cho thấy có vấn đề với Air Strut.